efko Kysané zelí (kysané zelí sterilované - bílé)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test kysaného zelí

2.10.2021
3.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, rovnoměrnost krouhanky, textura, chuť) a laboratoře (obsah soli, mikrobiologická kvalita, čistá hmotnost a hmotnost pevného podílu, hodnota pH, obsah kyseliny mléčné a vitaminu C, stanovení kyselosti, přítomnost konzervačních látek - kyseliny benzoové a sorbové).

Známka ze senzorické části: 2,7
Známka od laboratoře: 2
(pozn. hmotnost pevného podílu nesouhlasí s deklarací ani s přihlédnutím k tolerované 6% odchylce)
Výsledná známka: 2,35

Zelí opravdu příjemně voní, konzistenci má tvrdší a v chuti dominuje kyselost.