DREAM JOYA ovesný nápoj


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test ovesných nápojů

27.6.2022
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzorické části (12 zaškolených porotců; vyjma příjemnosti vzhledu, chuti a vůně byly brány v potaz např. také viskozita či celkový výskyt nežádoucích pachutí): 2,90
Známka z analytické části (zjišťovala se shoda obsahu bílkovin, popela, tuku, sušiny a sacharidů s deklarací na obale + bylo provedeno stanovení vybraných mykotoxinů): 1,0

Výsledná známka: 2,14

Bílo-šedá barva, slabší vůně i ovesná chuť, řidší konzistence.