Don Peppe Originale Quattro Formaggi


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mražených sýrových pizz

18.3.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku (12-ti členná odborná porota): 2,4
Známka Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře + řádné značení): 3

Výsledné hodnocení: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 17,62 Kč

Množství sýru je spíše nižší, ale alespoň neobsahuje jiný než mléčný tuk. Výrazná chyba - absence zákonného českého názvu na obale! V senzorické části porotci ocenili vzhled kůrky a libou vůni, naopak problém měli s nedostatkem sýru (pozn. na pizze byly plochy úplně bez něj) a nejslabší sýrovou chutí.