Delimax Pomazánka tuňáková


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových pomazánek

27.10.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2

Hodnocení senzoriky (od zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 3,0
Hodnocení Potravinového Sherlocka (vystavěno na výsledcích z laboratoře): 1
Cena (v přepočtu za 100 g): 17,71 Kč

+ nejvyšší množství prospěšné kyseliny DHA, nadprůměrná hodnota EPA, bez histaminu, spíše méně konzervačních látek, nadprůměrný obsah bílkovin
Tato pomazánka na lepší výsledek nedosáhla kvůli senzorické části. Celková chuť byla méně příjemná a dominovala v ní kyselost.