Corny Protein Chocolate


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test proteinových tyčinek

4.2.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky (12 odborníků z VŠCHT): 2,2
Známka od Potravinového Sherlocka (zohledňuje laboratorní výsledky): 3

Celkové hodnocení: 2-

Aminokyselinové skóre této tyčky odpovídá hodnotě mléka a obsahuje spíše méně cukru, v senzorice ji patří druhé místo. Bohužel více než polovinu tuku tvoří nasycené mastné kyseliny a přestože dle názvu se jedná o čokoládovou příchuť, kakaové máslo (pozn. jež dělá čokoládu čokoládou) ve složení nefiguruje.