Chodura Gothajský salám


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Gothajský salám

19.2.2016
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

6,24Kč /100g
obsah masa dle etikety:min 40%vepřového
obsah masa dle laboratoře:53,4%

Spotřebitelům přišla chuť nevýrazná a celkově byl salám tužší, celkové hodnocení v senzorice má ale dobré.
Gothaj je vyrobený jen z vepřového masa, kterým výrobce šetřil.
Přidává škrob a aroma, používá stabilizátor a zvýrazňovač chuti a vůně.
Výrobce přidal do salámu víc vepřových kůží.
Vody obsahuje salám spíš více, patří ale mezi méně slané.
Výrobce opět využívá oblíbený trik – neuvádí éčka kódy, ale jen celými názvy.


Gothajský salám

10.4.2016
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 10 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu masa (na začátku s nejvyšším, na konci s nejnižším)

Obsah masa deklarovaný (g/100 g) 40
Obsah masa skutečný (g/100 g) 46,33
Drůbeží bílkovina NEPROKÁZÁNA
Kostní úlomky (ks/1 cm²) 1,08
Vápník (mg/kg) 117
Fosfáty (mg/kg) 2121
Tuk (g/100 g) 22,70
Dusičnany + dusitany (mg/kg) 51
ZVÝRAZŇOVAČE CHUTI A VŮNĚ E 621
L-glutaman sodný

L BARVIVA E 120 Košenila
L Paprikový extrakt
Senzorika 4.

Výrobce/Prodávající - Beskydské uzeniny a.s., Frýdek-Místek
Zakoupeno v ČR - MAKRO
Cena za 1kg - 54,30 Kč