Čerstvý sýr Rajče - bazalka měkký vysokotučný nezrající sýr (KROMILK , a.s.)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čerstvých sýrů

11.11.2021
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, textura, vůně, chuť/pachuť, celkový dojem) a laboratoře (výživové parametry, hmotnost, obsah tuku v sušině, mikrobiologické hodnocení).

Výsledná známka: 1,85
Hodnocení senzoriky: 1,7
Hodnocení laboratoře: 2
(pozn. zjištěný obsah tuku nesouhlasil s deklarací)

Logo: Klasa

Po senzorické stránce jeden ze dvojice nejlépe hodnocených sýrů - příjemná harmonická chuť (charakteristická pro použité koření), velmi dobrá konzistence.