Čerstvý sýr balkánského typu (Karsit Agro, a.s.)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čerstvých sýrů "balkánského typu"

11.11.2021
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka představuje aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, textura, vůně, chuť/pachuť, celkový dojem) a laboratoře (výživové parametry, hmotnost, obsah tuku v sušině, mikrobiologické hodnocení).

Výsledná známka: 2,15
Hodnocení senzoriky: 2,3
Hodnocení laboratoře: 2
(pozn. porušení legislativních parametrů v hodnotě koliformních bakterií)

Logo: Regionální potravina

I přes nižší obsah soli chuťově příjemný vzorek, dojem kazí konzistence - tužší, gumovitá, žvýkavá.