Cerest soft


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test 100% rostlinných tuků

7.12.2018
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení je průměrem mezi známkami udělenými Potravinovým Sherlockem a šéfkuchařem Danielem Průšou.

Známka šéfkuchaře: 2
Známka Potravinového Sherlocka: 1
Celkové hodnocení: 1-

Má nejnižší obsah nasycených mastných kyselin. Je šlehaný dusíkem a po vyndání z lednice ihned měkne. Obsahuje krom palmového také řepkový olej. Bílá barva v tuhém stavu při smažení lehce zežloutne. V chuti se projeví vícedruhový tuk.