Ceres soft


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rostlinných tuků na pečení, smažení a polevy

2.12.2019
3.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 12 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky byly řazeny dle hodnoty škodlivých esterů 3-MCPDE.

Hodnota 3-MCPDE (µg/kg tuku): 745
Cena (v přepočtu za 1kg): 112,20 Kč

pozn. složení tuku: palmový, řepkový; neobsahuje konzervanty, barviva ani aroma