Ceres Kokosový tuk 100%


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test 100% rostlinných tuků

7.12.2018
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení je průměrem mezi známkami udělenými Potravinovým Sherlockem a šéfkuchařem Danielem Průšou.

Známka šéfkuchaře: 4
Známka Potravinového Sherlocka: 3-
Celkové hodnocení: 3-

Nejdražší a zároveň nejhůře hodnocený v po stránce analytické i senzorické. Má nejvyšší množství nasycených mastných kyselin a vysoké číslo kyselosti vypovídá o (ne)kvalitě tuku. Spíš než do jídla se hodí na kosmetické účely. Zanechává nepříjemnou vůni i chuť.