Brambory konzumní odrůda Adéla


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test brambor do salátu

19.12.2019
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Z analytické části získaly všechny testované vzorky za 1. Laboratoř nikde neodhalila překročení limitů pro rezidua pesticidů ani těžkých kovů (rtuti, olova, kadmia). Rozhodovala tedy senzorika.

Výsledné hodnocení: 1,7
Známka ze senzorické části: 2,0

Ocenění: Regionální potravina
Dodavatel: AgroAutex s.r.o.
pozn. velmi pěkná vůně, dobrá chuť, hodně žlutá barva