Bobík MilkDrink čokoládový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mléčných nápojů s kakaovou a čokoládovou příchutí

2.9.2022
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených porotců): 3,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 3-
Cena (v přepočtu za 100 ml): 6,36 Kč

Výraz "čokoládový" v názvu je tak trochu zavádějící. Čokoládu totiž neobsahuje, pouze aroma. Navíc má druhé nejnižší množství tukuprosté kakaové sušiny a druhé nejhorší hodnocení si odnáší také ze senzorické části - světlý, hodně sladký, málo čokoládový, řídký...celková chuť i vzhled spíše nepříjemné.