Bio Harmonie Celozrnná mouka pšeničná, jemně mletá


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mouky

15.11.2015
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - Řazeno dle obsahu mykotoxinů (od nejméně po nejvíce)

Mykotoxiny BAD
µg/kg

deoxynivalenol 655
zearalenone 90
alternariol 11
alternariol-methylether 2
enniatin A 2
enniatin A1 13
enniatin B 303
enniatin B1 69
beauvericin 8
mycophenolic acid 16

Pesticidy GOOD
mg/kg

Mlynářská kvalita OK

Výrobce/Prodávající - PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem
Cena za 1kg - 35,90 Kč
Test mouky

27.11.2018
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení ovlivňují ze 35% výsledky zkoušky pečení, ze 20% výživová hodnota a značení, dalších 20% mají na svědomí vlastnosti mouky a označení podskupiny, 15% tvoří kontrola hmotnosti a posledních 5% její cena.

Celková známka: 2,2

Z celozrnných vzorků dopadla nejlépe. Ze zkoušky z testovacího pečení si odnesla známku 2 a je tedy srovnatelná s běžnými pekařskými moukami.