Billa Termix kakaový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tvarohovo-smetanových a tvarohových dezertů

27.9.2019
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-
Hodnocení senzoriky: 2,1
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1-

Celkový vítěz! Obsahuje nejvyšší podíl sušiny a je nejvíce kakaový (nejvyšší množství tukuprosté kakaové sušiny). S ohledem na obsah bílkovin mu patří druhé místo. V senzorice skončil přesně uprostřed, hodnotícím vadila tužší a hrubší konzistence. Naopak vyzdvihují fajn barvu, kakaovou chuť a příjemnou vůni.