BEDDA Veganské plátky na rozpékání


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test sýrů určených k přípravě na grilu

30.8.2022
2.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří ze 60 % hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců) a zbylých 40 % ovlivnila analytická zjištění (výživové údaje, hmotnost a koliformní bakterie).

Hodnocení senzorické části: 4,50
Hodnocení analytické části: 1,00
Výsledná známka: 3,10

Pro grilování se nehodí, příliš se roztéká. Vysoká žvýkatelnost konzistence, v chuti výraznější kyselost a pachutě.