BALSÝR Žirovnický sýr Balkánského typu - bílý sýr v solném nálevu (Mlékárna Žirovnice, spol. s.r.o.)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čerstvých sýrů "balkánského typu"

11.11.2021
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka představuje aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, textura, vůně, chuť/pachuť, celkový dojem) a laboratoře (výživové parametry, hmotnost, obsah tuku v sušině, mikrobiologické hodnocení).

Výsledná známka: 2,2
Hodnocení senzoriky: 2,4
Hodnocení laboratoře: 2
(pozn. zjištěná hmotnost nesouhlasí s deklarací)

Logo: Klasa

Vyšší obsah soli ovlivňuje celkovou chuť - slanost ostatní vjemy potlačuje. Konzistenci lze označit za mazlavou, uvolňující se syrovátka.