Balkánský sýr ve slaném nálevu Přímo z farmy (NĚMCOVA SELSKÁ MLÉKÁRNA RADONICE, spol. s.r.o.


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čerstvých sýrů "balkánského typu"

11.11.2021
2.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka představuje aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, textura, vůně, chuť/pachuť, celkový dojem) a laboratoře (výživové parametry, hmotnost, obsah tuku v sušině, mikrobiologické hodnocení).

Výsledná známka: 3,45
Hodnocení senzoriky: 3,9
Hodnocení laboratoře: 3
(pozn. obsah tuku v sušině a soli v nesouladu s deklarací)

Logo: Klasa

Snížená známka z laboratoře i nejhorší hodnocení při ochutnávce - nepovedená konzistence (vysoká sušina, drobivá struktura), příliš slaný, citelné pachutě.