ALPRO ALTERNATIVA JOGURTU


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bílých jogurtů

19.8.2020
3.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku nejvíce ovlivnila senzorika (pozn. hodnocení vzhledu, barvy, konzistence, chuti a vůně od laické i odborné poroty) a to ze 60%. Po 15% mají na svědomí výživové údaje a složení a zbylých 10% si mezi sebou spravedlivě rozdělily cena a legislativní náležitosti.

Výsledná známka: 2,75
Pořadí dle senzoriky: 9. místo
Cena v přepočtu za 100g: 14,60,- Kč

Jediná rostlinná náhražka v testu má obdobné nutriční hodnoty jako klasický jogurt a vyhovuje kritériím pro získání loga Vím, co jím. V senzorice bylo díky řídké konzistenci, nažloutlé barvě i atypické vůni a chuti hned jasné, že se nejedná o "pravý" jogurt.