Ah Basic Termix


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tvarohovo-smetanových a tvarohových dezertů

27.9.2019
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Hodnocení senzoriky: 1,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-

Nejlepší v senzorické části testu! Super vzhled (včetně barvy), harmonická chuť a vůně, optimálně sladký/tučný. Většina hodnot zjištěných v laboratoři je pro tento typ dezertů v průměru. Za zmínku stojí pouze vůbec nejnižší obsah tukuprosté kakaové sušiny.