AGRO TUŘANY Tuřanské kysané zelí ve slaném nálevu


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test kysaného zelí

2.10.2021
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, rovnoměrnost krouhanky, textura, chuť) a laboratoře (obsah soli, mikrobiologická kvalita, čistá hmotnost a hmotnost pevného podílu, hodnota pH, obsah kyseliny mléčné a vitaminu C, stanovení kyselosti, přítomnost konzervačních látek - kyseliny benzoové a sorbové).

Známka ze senzorické části: 2,6
Známka od laboratoře: 1
Výsledná známka: 1,8

Hezká barva, v chuti průměrné s intenzivnějšími slanými tóny.