Test jablečných šťáv

8.11.2019

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Clever Jablková šťáva5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 1
Známka ze senzorické části: 2,1
Známka Potravinového Sherlocka: 1

Celkový vítěz testu! Všechny sledované ukazatele má v pořádku (objem, ovocní podíl, refraktometrická sušina, suma cukrů, případná přítomnost patulinu), cenově vychází příznivě a v senzorice se umístil na krásném (děleném) třetím místě - super barva, čirý vzhled, harmonická chuť x jediná drobná výtka padla na úkor nevýrazné vůně.
Pfanner 100% Apfel4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 1-
Známka ze senzorické části: 1,6
Známka Potravinového Sherlocka: 2

Tento vzorek získal nejlepší hodnocení senzoriky. Laická porota neměla sebemenší výtku! Přestože je džus vyroben "pouze" z koncentrátu, chutná skutečně po čerstvých jablkách. Známku Sherlocka ovlivnil ovocný podíl po hranicí 90% (89,5%) a vyšší cena. Plus: nejnižší suma cukrů.
Rauch Happy Day 100% Apfel4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 1-
Známka ze senzorické části: 2,1
Známka Potravinového Sherlocka: 1-

Dělené třetí místo v senzorice, kde mu byla zazlívána pouze vyšší kyselost, a ukázkový ovocný podíl shrnují dvě největší pozitiva tohoto džusu. Naopak nejvyšší cena (shodně s výrobkem Granini Jablko 49,90 Kč/litr) je jeho nespornou slabinou.

Albert Džus jablko4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 1-
Známka ze senzorické části: 2,3
Známka Potravinového Sherlocka: 1

Nejlevnější výrobek testu. Laická porota senzoriky se shodla na nepříliš zdařilém vzhledu (lehký zákal, atypicky tmavá barva) a naopak opravdu dobré chuti (akorátně sladký/kyselý) a velmi příjemné vůni.
K-Classic Apple juice 100%4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 1-
Známka ze senzorické části: 1,8
Známka Potravinového Sherlocka: 1-

Z analytiky stojí za zmínku, že hodnota ovocného podílu je lehce pod 90%. Cenou patří k levnějším. Velmi kladně byl hodnocen po stránce senzoriky (vyvážená chuť, nejhezčí barva a nejlepší vůně, čirý vzhled), v níž se o chlup umístil na druhé příčce.
Toma Jablko 100%4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzorické části: 2,3
Známka Potravinového Sherlocka: 2

Tato šťáva z koncentrátu měla vůbec nejnižší hodnotu ovocného podílu (jen 85,3%). Testem prošla až po započtení povolené odchylky. Navíc patří k dražším výrobkům. Postřehy laické poroty: krásná barva, čirý vzhled, hezká vůně x chuťově dost sladký (čemuž odpovídá i nejvyšší suma cukrů).
Penny 100% Apple4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzorické části: 3,4
Známka Potravinového Sherlocka: 1

I přes veškeré kvality z analytické části na lepší výsledek díky nejhoršímu hodnocení senzoriky nedosáhne. Laická porota byla v kritice neúprosná: tmavá barva, jemný zákal, podivná pachuť přezrálého ovoce, harmonie chuti pouze průměrná.
Granini Jablko4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzorické části: 3,3
Známka Potravinového Sherlocka: 1

Přestože od Sherlocka získal jedničku (zejména díky nejvyššímu obsahu jablek), celkové hodnocení utrpělo díky nejvyšší ceně (shodně s džusem značky Rauch) a druhému nejhoršímu výsledku ze senzoriky - v harmonii chuti pouze průměrný, navíc dost kyselý.
Lidl Apple Juice 100%4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzorické části: 2,3
Známka Potravinového Sherlocka: 1-

Obsah jablek je mírně pod 90%, patří k levnějším a v senzorice spadá do průměru - nejvíce vadila výraznější kyselost.
Hello Jablečná šťáva čerstvě vylisovaná 100%3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2-
Známka ze senzorické části: 2,9
Známka Potravinového Sherlocka: 2

Jediná šťáva vylisovaná přímo z ovoce. Označení "čerstvě vylisovaná" je však matoucí. Spotřebitel by se mohl domnívat, že jde o čerstvou šťávu, což nesouhlasí. Jedná se o tepelně ošetřený (pasterovaný) výrobek! Má příjemnou vůni i chuť, nicméně nejhorší vzhled.