Test extra panenských olivových olejů 2023

4.8.2023

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Primadonna Extra panenský olivový olej Delicato4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 1,5

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - odpovídá
Medián vady - 0,0
Medián harmonie - 5,3

Cena (v přepočtu za 1 litr): 226,53 Kč

Vítěz testu! Senzorika jasně prokázala, že patří do kategorie "extra panenský". Tato směs olivových olejů původem z Evropské unie se navíc pyšní nejvyšším mediánem harmonie.
Filippo Berio Extra Virgin Olive Oil4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 2

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - odpovídá
Medián vady - 0,0
Medián harmonie - 5,1

Cena (v přepočtu za 1 litr): 299 Kč

Označení "extra panenský" i v tomto případě platí. Chuťoví odborníci jej řadí k vyššímu standardu. Jedná se o směs olivových olejů pocházejících z Evropské unie.
Inter Oleo Extra panenský olivový olej Intenso3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 2-

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - odpovídá
Medián vady - 0,0
Medián harmonie - 4,8

Cena (v přepočtu za 1 litr): 299,80 Kč

Extra panenský olej ze Španělska se podle mediánu harmonie řadí mezi nižší standard.
Billa Extra Virgin Olive Oil3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 2-

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - odpovídá
Medián vady - 0,0
Medián harmonie - 4,8

Cena (v přepočtu za 1 litr): 239,80 Kč

Oficiální senzorická zkouška potvrdila, že se jedná o extra panenský olivový olej. V hodnocení nicméně odpovídá nižšímu standardu. I tento vzorek je směsí olejů původem z Evropské unie.
Ballester Olivový olej Extra panenský3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 3

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - odpovídá
Medián vady - 0,0
Medián harmonie - 4,6

Cena (v přepočtu za 1 litr): 386,53 Kč

Extra panenský olivový olej s, podle chuťových odborníků, nejnižším mediánem harmonie, díky čemuž spadá do kategorie nižší standard. Podle etikety pochází ze Španělska.
Albert Olivový olej Extra panenský Maxi balení1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 5

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - neodpovídá
Medián vady - 2,6 (žluklý)

Cena (v přepočtu za 1 litr): 196 Kč

Nejen že tento olej kvůli vadě v podobě žluklosti nevyhovuje označení "extra panenský". Zároveň však bez poskvrnky neprošel laboratorní analýzou vzhledem k nadlimitnímu množství ethylesterů mastných kyselin.
Tesco Extra panenský olivový olej1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 5

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - neodpovídá
Medián vady - 1,9 (zatuchlý/po kalném sedimentu)

Cena (v přepočtu za 1 litr): 226,53 Kč

Jeden z řady nevyhovujících olejů s ohledem na kategorizaci "extra panenský". Vzhledem k vadě v senzorické zkoušce nevyhovuje nárokům legislativy.
Globus Extra panenský Olivový olej1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 5

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - neodpovídá
Medián vady - 1,8 (zatuchlý/po kalném sedimentu)

Cena (v přepočtu za 1 litr): 278 Kč

Analytika bez poskvrnky. Zařazení mezi "extra panenské" zhatila odhalená senzorická vada.
Kaiser Franz Josef Exclusive Extra virgin oil1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 5

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - neodpovídá
Medián vady - 1,4 (zatuchlý po kalném sedimentu)

Cena (v přepočtu za 1 litr): 319,80 Kč

Olej, u něhož oficiální senzorická zkouška odhalila vadu, nemůže být, vzhledem k legislativním požadavkům, zařazen mezi "extra panenské".
San Fabio Olio extra vergine di oliva1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka: 5

Výsledky senzorické analýzy dle evropských parametrů nařízení (EU) 2022/2014:
Uvedené kategorii "extra panenský" - neodpovídá
Medián vady - 1,1 (zatuchlý/po kalném sedimentu)

Cena (v přepočtu za 1 litr): 226,53 Kč

Chuťoví odborníci odhalili vadu charakteristickou pro olej získaný z oliv, které začaly kvasit. Přestože analytická stránka je v pořádku, díky senzorické vadě neodpovídá kategorii "extra panenský".