Test datlí

17.12.2018

9 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Fine Life DATLE VYPECKOVANÉ/ODKOSTKOVANÉ5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
bio nebio DATLE BEZ PECKY5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
BILLA Datle sušené 5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
IBK trade Datle5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
DATES DRIED + PITTED, DEGLET NOUR, Datle sušené vypeckované 5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
albert Datle bez pecek5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
countrylife Bio DATLE SUŠENÉ BEZ PECEK5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů.
BIO Datteln entsteint FINE NATURE; BIO Datle sušené, vypeckované3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Laboratoř neodhalila zbytkové množství pesticidů. Za to obsahovaly poměrně značné množství mykotoxinu citrinin (750 mikrogramů na kilogram).
TESCO DATES PITTED3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Jako jediné z testovaných produktů obsahují zbytkové množství pesticidu fenpyroximat blízké (nepřekračující) hygienickému limitu. Mykotoxiny v pořádku.