Znojmia Hrášek


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 1-

Cena (v přepočtu za 100 g): 12,48 Kč

Nejdražší z testovaných produktů. Množství hrášku je vůči hmotnosti vyšší, pozn. výrobce avizuje hmotnost pevného podílu 265 g x laboratoř naměřila dokonce 290 g. V senzorice se umístil na dělené třetí příčce, kdy stížnost zazněla na měkčí konzistenci.