Zlatopramen 11 Prémiová kvalita


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 7. místo
cena: 13,90 Kč/0,5 l
obal: sklo
podle etikety:
-složení: pitná voda, ječný slad, upravený chmel, chmelové produkty
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): 845
-obsah alkoholu (% alk.): 4,9
-výrobce/prodávající: Heineken Česká republika, Krušovice
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = 3
-Deoxynivalenol-3-glucoside = 5
furan (μg/kg): 1,97