Žitný chléb


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test žitných chlebů

29.8.2019
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky hodnotili po senzorické stránce (barva, chuť, vůně a vzhled) odborníci se znalostí ukazatelů kvality žitného chleba.

Známka: 1,8
Výrobce: Pekařství Globus ČR, a.s.
Ocenění: -
Pohledná struktura střídky, optimální konzistence, velmi příjemná chuť.