Zátkovy vaječné těstoviny


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vaječných těstovin

2.2.2021
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledné známky: 45% chuť dle dospělých, 35 % hodnocení chuti dětmi, 15 % nutriční hodnoty a zbylých 5 % cena.

Známka: 2
Doba varu: 5-7 minut
Cena za porci (100 g): 5,- Kč

Bledá barva, slabá vůně, tuhá vřetena...někteří z porotců se domnívali, že jde o bezvaječnou variantu. Skóre si nevylepšily ani chutí, nicméně pro klasickou českou omáčku budou vhodnou přílohou.