Tesco Value Gothaj


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Gothajský salám

19.2.2016
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

6,23Kč /100g

obsah masa dle etikety:35% vepřového, 5%hovězího
obsah masa dle laboratoře:55,2%

Výrobce nešetří vepřovou kůží (kolagen má nejvyšší). Navíc si pomáhá škrobem, stabilizátorem, zahušťovadlem a přidává aroma azvýrazňovač chuti a vůně. Salám má spíše méně masa.
A stejně jako u Gothajíka i zde laboratoř odhalila přítomnost drůbežího proteinu, což může vypovídat o tom, že výrobce přidává drůbeží separát nebo neumí zamezit kontaminaci ve výrobě. Každopádně drůbeží nemá v klasickém gothaji co dělat.
Vody obsahuje méně, soli více.