Tesco Value eidam 30%


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam 30%

8.1.2016
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

11,90Kč/100g

Nižší obsah sušiny, ale i bílkovin.
Pozitivní je nižší obsah soli.
Není balený v ochranné atmosféře, která prodlužuje trvanlivost.
Obal je nepraktický a navíc jako jediný z testovaných výrobků je téměř celý potištěný, takže spotřebitel sotva vidí, jak vypadají plátky sýru uvnitř balení.
Výrobce jej dobarvuje přírodními karoteny.
Obsah sušiny patří k nejnižším, s přihlédnutím k odchylce při měření je v normě.
Eidam

23.5.2016
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva GOOD
Sušina
/g/100g/
zjištěná 47,15 BAD
deklarovaná 50
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost GOOD
/g/
zjištěné 300,9
deklarovaná 300
Senzorika ZPLÍSNĚNÝ POVRCH
/vzorek vyřazen z komisionelního posuzování/

Výrobce/Prodávající - AGRICOL s.r.o., Polička /Tesco Stores ČR, a.s.
Zakoupeno v ČR - Tesco
Cena za 1kg - 99,70 Kč