TESCO finest Beef burger 330 g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test hamburgerů

16.8.2021
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 12 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny dle obsahu masa. Pro zajímavost uvádíme také pořadí ze senzorické části.

Obsah masa (g/100 g): 98,85
Umístění v senzorice: 9.
Cena (v přepočtu za 1 kg): 181,50 Kč