Sýr Eidam 30g, 3170g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam

23.5.2016
1.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva GOOD
Sušina
/g/100g/
zjištěná 48,67 BAD
deklarovaná 50
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost GOOD
/g/
zjištěné 3177,9
deklarovaná 3170
Senzorika POVRCH POKRYTÝ KVASINKAMI
/vzorek vyřazen z komisionelního posuzování/

Vyrobeno v Německu, Distributor Lacnea, a.s., Praha 2, Prodejce: Globus
Zakoupeno v ČR - Globus
Cena za 1kg - 79,20 Kč