Spiritaal Tuzemák


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
3.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za láhev: 119,90 Kč
cena za 1 l: 239,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Rudolf Jelínek a.s., Vizovice
zakoupeno: Albert

furan (μg/kg): 30,1
obsah alkoholu: 37,50 %