Seeberger Chia - Samen


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
vítěz testu
cena za balení: 99,90 Kč
cena za 1 kg: 400 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 250 g
-výrobce/prodávající: Seeberger GmbH, Ulm, Německo
-zakoupeno: Billa
-země původu: neuvedeno

pesticidy (mg/kg): OK

mykotoxiny (μg/kg):
-Alternariol-methylether = 1

Vápník: 5720
Zinek: 65
Kadmium: 0,004