RÝŽE LOUPANÁ DOBRÁ KVALITA NÍZKÁ CENA (Rýže střednězrnná loupaná)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bílé loupané rýže

11.10.2021
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 6 (nejhorší)

Jednotlivé výrobky jsou řazeny dle počtu reziduí pesticidů, které v nich laboratoř odhalila (zjištěná hodnota není brána v potaz!).

Počet: 0
Cena (v přepočtu za 1 kg): 26,90 Kč