Rychnovský chléb žitný


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test žitných chlebů

29.8.2019
2.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky hodnotili po senzorické stránce (barva, chuť, vůně a vzhled) odborníci se znalostí ukazatelů kvality žitného chleba.

Známka: 3,1
Výrobce: Antonín Baborovský
Ocenění: REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Méně příjemná chuť s intenzivnější kyselostí, horší textura.