Royal Krásnobřezenský tuzemský


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
4.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
vítěz testu
cena za láhev: 119,90 Kč
cena za 1 l: 239,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Palírna U Zeleného stromu a.s., Ústí nad Labem, vyrobeno v závodě Prostějov
zakoupeno: Billa

furan (μg/kg): 7,5
obsah alkoholu: 37,50 %
Test tuzemáků

22.12.2017
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 1-
cena za lahev: 199 Kč/1 l
cena za 500 ml: 99,50 Kč
z etikety:
-složení: líh, aromata, cukr, barvivo: karamel
-obsah alkoholu: 37,5 %
-výrobce: Palírna U Zeleného stromu, ČR
senzorické hodnocení: 2,3
má silnější rumové aroma; splňuje požadavky vyhlášky; podle spotřebitelů byl třetí nejlepší z testovaných, hodnotili jej jako velmi dobrý