Rostlinná SEMÍNKA Neochucená Chia semínka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
3.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za balení: 24,90 Kč
cena za 1 kg: 249 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 100 g
-výrobce/prodávající: K-Servis Praha, Rudná u Prahy
-zakoupeno: Albert
-země původu: Argentina

pesticidy (mg/kg):
-Carbendazim = 0,002

mykotoxiny (μg/kg):
-Alternariol = 29
-Alternariol-methylether = 56

Vápník: 6390
Zinek: 68
Kadmium: 0,014