Řezníkův talíř Gothaj (vcelku)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Gothajský salám

19.2.2016
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

6,24 Kč/ 100g
obsah masa dle etikety:30%hovězího, 11%vepřového
obsah masa dle laboratoře:51,7%

Původní gothaj se obešel bez vepřové bílkoviny a přidaných aromat.
Výrobce navíc přidává škrob a neobejde se bez éček.
Salám obsahuje spíše méně masa a více přidaných kůží, ale alespoň je vyrobený z vepřového a hovězího. Nicméně má více vody a je více slaný.
Na etiketě výrobce neuvádí éčka jejich kódy, ale jen celými názvy, aby spotřebitele nevyděsil.
Chuť a vůně byly podle senzoriky málo výrazné a v salámu byly cítit hrubé kousky.
V senzorickém hodnocení byl jedním ze dvou nejhůře hodnocených.