Rauch Yippy Multivitamin


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Dětská pitíčka

2.9.2015
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

6,64Kč/100ml
Podíl ovocné šťávy:min12%
Celkové množství cukrů /který převažuje:11,27%/sacharóza
Sodík:75mg/kg
Konzervanty:ne
Senzorické hodnocení:3,1
Hodnocení nutriční terapeutky:2,2
I tyto nápoje obsahují stejně jako všechny ostatní přidaný cukr. V této kategorii je opět vhodné vybírat ty, které budou mít nejnižší energetickou hodnotu a obsah cukru a vyšší podíl ovocné složky.
Obecně je pro děti vhodnější vybírat nápoje bez sladidel.

Hodnocení Blesku:3
Má nejvíce cukrů.
Neobsahuje konzervanty.
Obsahuje vitamin C.
Kvůli neprůhledné lavičce nemají možnost děti ani rodiče vidět, jak pití vypadá.