Racio Celozrnné chlebíčky rýžové s kukuřicí


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test křehkých chlebů

2.6.2020
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na výsledném hodnocení se podílely jednak senzorické vlastnosti, které posuzovala zkušená porota, a také výsledky analýzy, kterou prováděla laboratoř Vysoké školy chemicko-technologické - zejména s ohledem na tvrzení týkající se vlákniny, obsahu soli a přítomnosti akrylamidu.

Celková známka: 2,24
Známka ze senzoriky: 2,6
Známka za analytickou část: 3
Typ křehkého chlebu: pufovaný

Příjemná chuť i vzhled.