Racio BIO špadlové chlebíčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test křehkých chlebů

2.6.2020
3.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na výsledném hodnocení se podílely jednak senzorické vlastnosti, které posuzovala zkušená porota, a také výsledky analýzy, kterou prováděla laboratoř Vysoké školy chemicko-technologické - zejména s ohledem na tvrzení týkající se vlákniny, obsahu soli a přítomnosti akrylamidu.

Celková známka: 2,8
Známka ze senzoriky: 2
Známka za analytickou část: 5
Typ křehkého chlebu: pufovaný

Vzhled, vůně, konzistence i chuť příjemné, nicméně jako jediný překročil maximální povolené množství akrylamidu! (hranice 350 μg/kg x tento vzorek 390 μg/kg)