POEX ROZINKY ZLATÉ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 4
Cena (v přepočtu za 100g): 21,90,- Kč