Pod Věží Pirátská třicítka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
2.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za láhev: 99,90 Kč
cena za 1 l: 199,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš, Slovensko
zakoupeno: Albert

furan (μg/kg): 62,5
obsah alkoholu: 30 %