PERRIER LEMON


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test ochucených vod

30.10.2018
4.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou hodnocení tvoří z 50% obsah cukru, ze 30% přítomnost přídavných látek (např. aromata, sladidla, konzervanty), a po 10% obsah sodíku a cena.

Známka testu: 1,4

Neobsahuje cukr ani sladidla. Aromata v ní jsou pouze přírodní. Cena příliš vysoká, cca 5-6x vyšší než je průměr.