Penny Strouhanka z pšeničného pečiva


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test strouhanek

25.11.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (podepřeno výsledky z laboratoře): 3

Celková známka: 2-
Cena (v přepočtu za 1 kg): 39,80 Kč

Laboratoř naměřila 5,51 % tuku, přičemž dle obalu má obsahovat jen 2,3 %. Zjištěná hodnota odpovídá strouhankám s přídavkem oleje, u této však ve složení nefiguruje. Také soli má méně, než slibuje deklarace, což je sice pozitivní, ale...
Hezky voní, příjemná na pohled x tvrdší konzistence.