Penny Green Peas very fine


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 3

Cena (v přepočtu za 100 g): 4,98 Kč

V senzorice kritizovali porotci světlejší barvu, lehkou nahořklost a měkčí konzistenci. Sherlock pak odhalil nedostatek na obalu, kde je uveden u celkové hmotnosti "objem", ten se přitom užívá pouze u kapalin. Navíc zjištěná hmotnost pevného podílu je oproti deklaraci nižší, nicméně stále se vejde do povolené odchylky. Pozitivně lze nahlížet na v přepočtu třetí nejnižší cenu (shodnou s výrobkem Freshona).