Otma Gurmán Boloňská s masem


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test maso-zeleninových směsí

17.9.2021
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (odborná porota): 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 4
Výsledná známka: 3-

Cena (v přepočtu za 100 g): 12,83 Kč

Fakta z laboratoře - nejnižší nutriční index, nejmenší množství libového masa. Ve složení se neobejde bez bílkovinného hydrolyzátu, naopak kvitujeme obsah řapíkatého celeru...avšak paprika je pro tento typ omáčky zvláštní ingrediencí. Při degustaci upozorňovali hodnotící na mírnou pachuť, citelné tóny cibule a "skromný" obsah masa, navíc tužšího.