Orrero čerstvé máslo KLASA


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Máslo

22.2.2016
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

32,30Kč/250g
Obsah vody: 14,8%
Obsah tuku: 83,6%
Obsah tuku i vody jsou v pořádku. Jako jediný vzorek byl tento podávaný na váhu. Obal patřil k méně přehledným, firma Orrero je zde uvedena jako prodávající. Ve smyslovém hodnocení vadila porotě především méně příjemná vůně. Roztíratelnost byla ale velmi dobrá. Známka za senzorické hodnocení 2,6.