ORIGINÁLNÍ FRAMILATO SLANÝ KARAMEL


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test karamelových zmrzlin - pint

5.8.2020
3.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledného hodnocení:
60% známka ze senzorické části
15% výživové hodnoty
15% složení
5% cena
5% značení.

Celková známka: 2,87
Hodnocení senzoriky: 3,7
Pořadí v senzorické části: 7.
Cena (v přepočtu za 100g): 37,79,- Kč

Pozitiva: použití bio surovin, žádné alergeny mimo složení, bez barviv, nejnižší obsah cukru. Negativa - tvrzení o absenci konzervačních látek je zavádějící (jedná se o obecnou vlastnost mražených krémů!), na obale výrobce uvádí pouze objem, nikoliv hmotnost (pozn. což odporuje legislativě).